LG har stor tro på at dette blir framtidas avis.

Annonse


Dette kan bli framtidas avis

I januar viste LG for første gang fram verdens første bøyelige skjerm med såkalt E-ink-teknologi.

Elektronisk skrift
Den oppfører seg omtrent som en tradisjonell papiravis.

Med ett viktig unntak: Skriften er elektronisk, og forandrer seg etter hva som oppdateres via nettet. Ikke ulikt avisene om bord på t-banen i den berømte scenen i filmen «Minority Report».

Skjermen er ikke helt klar for masseproduksjon ennå, men LG kan i hvert fall nå vise fram et helt ferdig, fungerende produkt.

Annonse


Blir dette redningen?
Størrelsen er 19 tommer, noe som burde være stort nok til avisbruk.

Så får vi se om dette blir redningen for en avisbransjen som både sliter med å beholde salget av papirprodukter og med å få inn penger på nettutgavene sine.

Murdoch-idé
Konseptet er på ingen måte nytt,. For allerede på begynnelsen av 1990-tallet fablet en utviklergruppe i Murdoch-gruppen om Newspad, en bøyelig og til og med sammenbrettbar skjerm som ble oppdatert via personsøkernettet.

Denne skulle ha – i følge mediemogulen Rupert Murdoch – «the look and feel of a newspaper» (samme utseende og følelse som en avis).

Bare å hive etter bruk
Personsøkernettet var godt utbygd i de fleste land, og kostet svært lite å drifte. I tillegg krevde det svært beskjedne mottakere, regnet i vekt og størrelse. Og best av alt: Det ville bli nedlagt, siden mobiltelefoner var i ferd med å overta.

Meningen var å tilby Newspad-en tilnærmet gratis i kioskene, og så ta betalt for abonnement på innholdet. Alle aviser kunne i utgangspunktet få tilgang, men Murdoch-konsernet (som senere ble News Corp) ville i utgangspunktet prioritere sine egne produkter.

Realitet i framtida?
«Avisen» var basert på ledende plast, og skulle koste tilnærmet null å produsere.

Siden ble det helt stille rundt Newspad, trolig på grunn av at strømforsyningsspørsmålet aldri ble løst, og konsesjon på personsøkernettet i USA aldri ble gitt .

Tida vil vise om LG har mer hell med seg.

Kilder:
Akihabaranews.com
PCWorld.com

Annonse