Slik ser Boeing for seg fremtidens passasjerfly. Trolig med motor der fossilt brennstoff og elektrisitet kombineres.

Annonse


Vi kan få elektriske fly

En ekspertgruppe ledet av flygiganten Boeing har i 18 måneder utredet hva de mener kommer til å bli fremtidens flyteknologi.

Kombi-løsning
Konklusjonen er entydig: Et såkalt hybridfly som kombinerer elektrisitet med fossilt brennstoff er den mest realistiske alternativet til dagens utelukkende bensindrevne flytyper.

Ekspertene i gruppa mener at hybridfly kan gi en enorm miljøgevinst, og langt på vei vil løse den forurensningsproblematikken vi ser med dagens flytrafikk.

70 prosent reduksjon
Slike fly vil i følge gruppa redusere utslippene med hele 70 prosent i forhold til de tradisjonelle typene.

Annonse


Hybridfly trenger også mindre plass når de letter og lander, noe som kan bety at fremtidens flyplasser vil legge beslag på mindre areal.

Tung ekspertise
I ekspertgruppa sitter det representanter for nær sagt alle som kan krype og gå på den tekniske siden i flyindustrien.

Med i gruppa er foruten Boeing også eksperter fra Pratt & Whitney, Rolls Royce, General Electric, Georgia Tech, Wyle og M4 Engineering.

NASA-krav
Gruppa vurderte til sammen 5 konseptløsninger, og ingen av dem oppfylte alle de kravene som den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA setter til fly som kan avløse dagens typer.

Hybridløsningen blir imidlertid beskrevet som en klar vinner fordi den potensielt kan forbedre ytelsen i forhold til alle de målene NASA setter.

Kilde:

Boeing.com

Annonse