Facebook-sjefen kan få dødsstraff

zuckerberg_f8

Kampanjen for å tegne Muhammed på Facebook vakte bestyrtelse i store deler av den muslimske verden.

Anmeldt for blasfemi
I Pakistan var det rene opprørstilstander i gatene, og regjeringen valgte å blokkere både for Facebook, Twitter og YouTube for å demme opp for folkets raseri.

Nå har den pakistanske advokaten Muhammad Azhar Siddique anmeldt Facebook-sjefen Mark Zuckerberg for brudd på den pakistanske lovens paragraf 295.

Annonse

Streng paragraf
Denne paragrafen ilegger dødsstraff for den som spotter profeten Muhammed.

I loven står det:

Den som bruker nedsettende bemerkninger etc. om Den Hellige Profet, enten skriftlig eller muntlig eller ved visuell framstilling, direkte eller indirekte sladder, insinuasjon eller ved handlinger som forsimpler Den Hellige Profeten Muhammed (fred være med ham) sitt navn skal dømmes til dødsstraff eller livsvarig fengsel, og skal også ilegges bot.

Etterforskes
Faren for at Zuckerberg må sone dommen og i verste fall bøte med livet er nok liten, siden Zuckerberg har amerikansk pass og ikke pakistansk. Men etter dette vil det utvilsomt være enda mer risikabelt for ham å reise til Pakistan.

Politiet har nå innledet etterforskning, og advokat Siddique sier at han nå forventer at pakistanske myndigheter ber Interpol om å spore opp Zuckerberg.

I følge flere kulder har også den pakistanske statsadvokaten anmodet om etterforskning etter paragraf 295, men dette er ikke bekreftet.

Kilde:
The Register

Annonse
Annonse