Hopp til navigasjon Hopp til innhold
De som lastet ned krigsfilmen Hurt Locker kan angre nå. I hvert fall om retten pålegger nettleverandørene å utlevere IP-adressene.

Har du en av disse IP-adressene?

Da kan du bli saksøkt for fildeling.

I Norge kan foreløpig ikke IP-adresser og navn kobles dersom det ikke foreligger mistanke om alvorlig kriminalitet. I USA er det også slik, men her kan nettleverandører inngå avtaler som gjør at man ikke trenger å gå rettens vei.

Store penger

I USA regnes også ulovlig fildeling som et langt mer alvorlig forhold enn i Norge. Landet har også – i motsetning til Norge – tradisjon for fildelingssaker med ekstremt høye erstatningsbeløp.

Ett eksempel er Jammie Thomas-saken, der en trygdet, enslig mor ble dømt til å betale 12 millioner kroner i erstatning for å ha lastet ned 24 låter. Summen ble senere redusert 146 000 kroner, men Thomas nekter fortsatt å godta den.

700 mistenkte

Et annet eksempel er saken mot studenten Joel Tenenbaum, som endte med en erstatningssum på 12, millioner kroner. Tenenbaum nekter å godta dette, og har bedt om ny rettssak.

Nå har filmbransjen bedt om å få utlevert personopplysningene bak 700 IP-adresser som skal ha lastet opp og ned filmen «Hurt Locker».

Betal – eller gå til retten

Adressene er levert som bevismateriale til Washington D.C. District Court, som nå skal ta stilling til om kravet om utlevering er berettiget.

5000 amerikanske fildelere har fått «tilbud» i posten om å betale 2500 dollar (om lag 16 141 norske kroner) som kompensasjon til filmeselskapet Summit Entertainment. Dersom de ikke betaler, risikerer de søksmål. Og da kan beløpet komme opp i langt større summer, om de taper.

Blir ikke utlevert

Hittil har bare én av de som har mottatt brev nektet å betale. Denne saken går trolig til retten.

Når det gjelder de 700 på listen under, er de kunder hos nettleverandører som ikke utleverer personopplysninger til andre enn myndighetene.

De øvrige er kunder hos selskaper som har avtale med rettighetshavere om å sende ut advarsler og krav til de som rettighetshaverne oppdager når de skanner torrent-aktiviteten.

Hele listen

Her er samtlige av de IP-adressene som retten har fått:

Volt-Pict-2573095-3–3943

Kilde:
Torrentfreak.com

Stikkord: fildeling