Japan har så langt nølt med å totalforby barneporno. Men nå er det bevegelse.

Annonse


Japan forbyr kanskje barneporno

De aller fleste land i verden har nå innført forbud mot barneporno. Men Japan har så langt nølt.

Vil innføre tiltak
Men nå ser det ut til at landet er i ferd med å gi etter for et stadig økende, internasjonalt press.

I følge nyhetsbyrået AP er regjeringen i ferd med å innføre tiltak som kan stoppe bilder og video av seksuelle handlinger mot barn på nettet.

Oppbevaring er lov
Produksjon, distribusjon og salg er allerede forbudt i Japan, men ikke besittelse. Dette har ført til at det så langt har vært vanskelig å blokkere nettsteder med barneporno.

Annonse


For å gjøre dette, må man i dag gjennom en lengre rettsprosess der det måtte føres klare bevis på at nettstedet hadde vært involvert i produksjonen. Å legge ut bilder og film blir ikke regnet som distribusjon i lovens forstand.
Japan har så langt nølt med å totalforby barneporno. Men nå er det bevegelse.
Sterk internasjonal kritikk
Dette kjempehullet i loven har blitt kraftig kritisert av en rekke organisasjoner, blant andre Redd Barna. Og flere sentrale politikere i utlandet har åpent beskyldt Japan for å holde hånden sin over barneporno-aktører og bidratt til å gjøre Japan til et fristed for barneporno.

Det kan synes som om japanske menn har et noe spesielt forhold til sex med mindreårige. Såkalte Manga-tegneserier har ofte dette som tema, og i mye «vanlig» porno brukes voksne kvinner utkledd som skolejenter.

Ny lov blokkert
Et utvalg nedsatt av regjeringen anbefaler nå å endre loven, slik at politiet får hjemmel til å blokkere nettsider med barneporno uten å innhente rettskjennelse først.

Det er likevel usikkert om en slik endring vil åpne for et totalforbud, slik Norge og flere andre land har innført for lengst. Japans nest største parti DPJ (Japans Demokratiske Parti) har så langt blokkert for en lovendring som kunne effektivisert kampen mot barnepornoen.

Kilde:
Skunkpost.com/AP

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse