Jimmy Wales får kritikk både for å være for egenrådig og for å være for tolerant.

Annonse


Vil ha Wales ut av Wikipedia

Jimmy Wales er under sterkt press for tiden.

Tosidig kritikk
Kritikken mot nettleksikonet Wikipedias grunnlegger kommer fra to sider. Noen mener han er for streng og egenrådig, og at han nærmest opptrer som en over-redaktør.

Andre kritiserer ham for å være for lemfeldig i sin styring av nettlekskonet, noe som blant annet fører til mye uønsket materiale. Blant annet blir det hevdet at det ligger mengder av barneporno under Wikipedia Commons-lisensen.

Barneporno-påstander
Disse påstandene blir framsatt både på Commons.wikipedia.org og via TV-kanalen Fox News.

Annonse


Larry Sanger, som var med på å starte Wikipedia, men som skilte lag med Wales i 2002, har forklart til det føderlae amerikanske politiet FBI at Wikipedia-ledelsen med vitende og vilje tolererer både barneporno og annet ulovlig materiale.

101 anklager
De som mener han er for streng, har opprettet en egen Wiki der de lister opp hele 101 punkter der de mener Wales har overtrådt sitt mandat.

Nå har Wales tatt konsekvensen av dette. han har selv bedt om å få fjernet rettigheten til å slette og redigere, og har nå bare lesetilgang. lesetilgangen er imidlertid noe mer omfattende enn for vanlige brukere. Wales kan fortsatt se slettet materiale.

Det har i lang tid vært kjent at interne stridigheter sliter på Wikipedia-organisasjonen. Det som nå skjer, ser for utenforstående utt il å være opptakten til en krig.

Annonse