Jobs' utviklere skuffet mange iOS 4.3-håpefulle.

Annonse


– Adobe skal saksøke Apple

Apple nekter som kjent Flash på sine mobile enheter. Dette misliker Adobe så sterkt ifølge en blogger at de nå planlegger å saksøke Jobs’ selskap.

– Saksøker Apple om få uker

Apple har saksøkt HTC for det de mener er brudd på en rekke patenter, Apple har blitt saksøkt for sin multitouch-teknologi. Det siste: Adobe saksøker Apple.

Det er ITWorlds journalist Steven J. Vaughan-Nichols som hevder han har hørt om søksmålet via sikre anonyme kilder i Adobe.

Hva kan Adobe bruke mot Apple?

Vaughan-Nichols holder likevel døren åpen for at det ikke blir noen krig i rettsalen, men sjansene er små hevder han. Da må ting drastisk endre seg mellom de to i løpet av få uker.

Annonse


Det er fortsatt usikkert hva Adobe kan saksøke Apple for. Det er jo ikke sånn at Apple har noen kontrakt med Adobe om å levere Flash på mobile enheter som iPod, iPhone og iPad.

iPhone OS 4 enda mer lukket

I forbindelse med visningen av iPhone OS 4.0 lukket Apple muligheten for utviklere å kompilere Flash-kode til Apple-vennlig app-kode. Det kan tenkes det ligger noe her Adobe kan dra inn i en eventuell rettssak.

Ifølge John Gruber har Apple gjort det riktige når de gjorde utviklerpakken til iPhone OS enda mer lukket.

Mens Adobe og Apple krangler finner RipCord en annen vei for å levere Flash, nemlig med transkoding.

Kilde:
ITWorld

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse