µTorrent har ertet på seg flere trackere med den nye protokollen sin.

Annonse


Kutter ut µTorrent

µTorrent har ertet på seg flere trackere med den nye protokollen sin.
(Ill.: utorrent.com)
µTorrent (uttales «mikro-torrent») er trolig den mest brukte nedlastingsklienten for fildelere med Windows-maskiner.

Men ikke alle er like glade for den nye versjonen, som inneholder en ny protokoll som skal gjøre ned/opplastingen av filer raskere.

Favoriserer egen klient

Den nye teknologien fungerer nemlig slik at µTorrent-klienter blir favorisert. Dermed kommer de som bruker annen programvare i bakleksa.
Dette har ført til at flere torrent-trackere nå har bannlyst µTorrent. I praksis vil det si at man blir stengt ute dersom man bruker den.

De store banner ikke

Verken Pirate Bay eller noen av de andre store trackerne har så langt valgt å utestenge den nye µTorrent-klienten.

Annonse


I følge Torretnfreak.com dreier det seg om noen få, private trackere som ikke liker at en enkelt klient får prioritet og dermed gjør nedlastingen for alle andre saktere.

Også for Vuze

Selv sier µTorrent at de har vært helt åpne på de tekniske spesifikasjonene, og at det står alle andre fritt å legge til den nye protokollen til sine klienter.

Det er da også i ferd med å skje. µTorrents viktigste konkurrent Vuze (tidligere Azureus) vurderer å innlemme µTorrents nye protokoll i sin programvare.

Annonse