google_tv

Annonse


Google TV på gang

Google startet opp som en søkemotor, og har blitt både det ene og det andre.

Samarbeider med kabel-TV
Ikke overraskende er det nå TV som står for tur. Ikke TV i YouTube-forstand, men tradisjonelt kabel-TV av den typen de fleste nordmenn ser på nyheter og sport med.

Google har innledet et samarbeid med det amerikanske kabel/satellittselskapet DISH. Hensikten er å integrere nett-TV med standard kabel-TV, samt å gjøre det lettere å styre når man ser hva.

Lettere å styre
Med andre ord kan vi kanskje komme til å se en Google-løsning der du kan styre PVR-en din (boksen som gir deg TV i stua, og som du også kan ta opp med).

Annonse


Størst spenning knytter det seg til om Google klarer å overføre sin kronidé på annonsesiden fra nett til TV.

Målrettet reklame
I så fall betyr det at TV-reklamen vil kunne styres mot målgrupper som har vist elektronisk interesse for et produkt eller en produktgruppe.

Styringen vil kanskje også kunne styres geografisk, slik at du bare får reklame for produkter som kan kjøpes i området der du bor.

Kilde:
ZNet.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse