Mark Zuckerberg

Annonse


Nå skal Facebook bli raskere

Mange har i det siste opplevd at Facebook går tregt, og at både oppdatering av status og «utbrettingen» av kommentarene har gått ulidelig tregt.

Tar fatt i problemet
Ulike triks har bidratt til å lette situasjonen noe, men brukerne kan gjøre lite med det faktum at vi snakker om den reneste befolkningseksplosjon på Facebook, og dermed stadig tregere maskiner og linjer.

Nå har Facebook tatt grepet, skal vi tro Alex Handy på den respekterte utviklerbloggen SD Times.

Endringer i PHP
I følge Handy er Facebook-koden nå skrevet om fra grunnen av. Konkret dreier det seg om endringer i PHP runtime. PHP (Hypertext Preprosessor) er programmeringsspråket som brukes på et stort antall nettsteder.

Annonse


PHP brukes i følge den norske utgaven av Wikipedia til utvikling av det underliggende på dynamiske nettsider, nærmere bestemt den delen av en applikasjon som behandler informasjonen på tjeneren og sender dem til klienten.

I følge SD Times vil endringene tre i kraft allerede i morgen. Dersom «snuoperasjonen» lykkes, vil trolig mange av de problemene brukerne nå sliter med være løst.

– Vil slå på stortromma
Bloggeren Alex Handy sier at Facebook vil slå på stortromma når de lanserer den nyoppussede utgaven, og at at en innleid programmerer har brukt to år på omskrivingen av koden.

Trolig dreier det seg ikke om mer en rundt en til to prosents ytelsesforbedring internt på Facebooks systemer, men tatt i betrakting de mer enn 350 millioner brukerne (1,5 milioner av dem i Norge) Facebook har, så vil dette i følge Handy utgjøre en stor forskjell for den enkelte bruker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse