Mange har prøvd å simulere den menneskelige hjerne elektronisk. Men kanskje veien å gå er å simulere den biologisk?

Annonse


«Våtvare» blir realitet

Mange har prøvd å simulere den menneskelige hjerne elektronisk. Men kanskje veien å gå er å simulere den biologisk?
(Ill.: docinthemachine.com)
Såkalt «wetware» har lenge vært forskernes – bokstavelig talt – våte drøm. Det dreier seg altså om datamaskiner som er konstruert med organiske bestanddeler, på samme måte som menneskekroppen.

Første steg mot sci-fi
Så langt har slike skapninger bare befolket science fiction-filmene, i form av «personer» konstruert i laboratorium eller utviklet via genetiske teknikker. Utenfra ser de ut som mennesker, med den samme hjernen og de samme indre organer.

Nå blir første steg tatt i retning av en slik utvikling. Og det er selveste EU som går foran med et forskningsprosjekt som skal koste 1,8 millioner euro – om lag 15 millioner norske kroner.

– Neppe noe for næringslivet
Med denne relativt beskjedne summen mellom hendene blir det neppe noe «Blade Runner i Brussel» med det første. Snarere snakker vi om de første, famlende stegne i retning av å simulere hjerneceller og klare å få til noe som ligner kommunikasjonen mellom dem.

Annonse
– Den typen våte informasjonsteknologi vi har som mål vil neppe finne noen plass i næringslivet med det første, innrømmer forskeren Klaus-Peter Zauner ved universitetet i Southampton, som er en av deltakerne i prosjektet.

Molekylære roboter
Zauner snakker derimot om det han kaller «molekylære roboter» og «intelligente medisiner» – en smart sammenkobling av IT-verdenens digitalteknologi og organiske prosesser.

– Jeg tror dette prosjektet har en virkelig sjanse til å heve kjemisk databehandling fra konseptstadiet til en praktisk demonstrasjon av en fungerende prototyp, sier Zauners kollega Frantisek Stepanek ved Institutt for kjemisk teknologi i Praha.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse