Apples endelige svar i saken er «ingen kommentar».

Annonse


Apple Norge nekter å kommentere kritisk iPod-feil

Apples endelige svar i saken er «ingen kommentar».Apple vil enda ikke vedkjenne seg problemet mange ser ut til ha med sine iPod Classic.

Kan gjøre iPods korrupte

ITavisen.no kunne 5. november skrive om en stor tråd på Apples supportforum som omhandlet kombinasjonen iPod Classic, iTunes 9.0 og Windows-maskiner.

Mange frustrerte eiere (spesielt amerikanere uten garanti) føler seg glemt av Apple som ikke vil kommentere saken.

– Ingen kommentar

ITavisen.no tok i forbindelse med den første artikkelen kontakt med Apples kommunikasjonbyrå i Norge.

Annonse


Etter flere purringer kom endelig svaret: «Apple har ingen kommentar til saken du refererer til». Med andre ord: Apple vil ikke vedkjenne seg problemet. Det er vanlig at teknologiselskaper som ofte blir omtalt på nett og spesielt i forum ihvertfall undersøker problemer som kan oppstå i forbindelse med bruk av sine produkter, men i dette tilfellet er Apple tause.

Til tross for en i skrivende stund 29 sider lang tråd med klager på Apples offisielle supportforum.

Dette mener Forbrukerrådet

ITavisen.no tok kontakt med Forbrukerrådets Thomas Nortvedt: – Etter min mening har Apple et ansvar for det som skjer etter en oppdatering, selv om den er frivillig, så lenge de ikke opplyser om problemer som kan oppstå i forbindelse med den samme oppdateringen. Jeg forutsetter at det er en nødvendig årsakssammenheng mellom oppdateringen og feilen som oppstår, forklarer Nortvedt.

Om Apple i en tvist skulle henvise kunden til at garanti er utløpt, betyr ikke dette nødvendigvis at løpet er kjørt for kunden:

– At Apple henviser til at garanti er utløpt, kan for norske forbrukere ikke være avgjørende, så lenge forbrukerkjøpslovens regler gjelder uansett garanti. Etter min mening er det fem års reklamasjonsrett på en iPod, og dersom den av en eller annen grunn ikke fungerer som den skal, og dette ikke skyldes feilbruk, normal slitasje eller andre forhold på forbrukerens side, kan Apple holdes ansvarlig.

Hva kan du gjøre?

Skulle du få problemer med ditt Apple-produkt er fremgangsmåten slik ifølge Nortvedt:

– En klage til selger/Apple er første skritt. Kommer man ikke frem der, kan saken klages inn for Forbrukerrådet, hvor saken kan bringes inn for Forbrukertvistutvalget om det ikke kommer til minnelig løsning mellom kjøper og selger, forklarer kjøpslovsspesialisten

Det er likevel ikke bombesikkert at loven beskytter forbrukeren da iTunes og iPod er to forskjellige produkt:

– Et interessant spørsmål her er at mangelen kan skyldes forhold utenfor selve gjenstanden, og at det kan medføre at forbrukerkjøpsloven ikke kommer til anvendelse, forklarer Nortvedt.

Likevel er det jo ingen tvil om at iTunes må brukes for korrekt å kunne overføre musikk til iPoden og ikke minst kjøpe musikk på Apple iTunes Music Store.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse