Apples en gang så strenge App Store-politikk er enten mykt opp for godt eller gjort et unntak for Playboy.

Annonse


Vil rense nettet for porno

Apples en gang så strenge App Store-politikk er enten mykt opp for godt eller gjort et unntak for Playboy.
(Ill.: C&M Pictures)
Ingen land i verden har satt så mye ressurser inn på å bekjempe nettporno som Kina.

Vil beholde det nyttige

Andre land – som Iran og Saudi-Arabia, klarer dette mer effektivt. men samtidig kaster de så å si barnet ut med badevannet. Kina ønsker å rense nettet for pornografi, og samtidig beholde de nyttige delene,.

I sommer startet de en storstilt kampanje mot nettoporno, både den som produseres internt i landet og den som kommer utenfra.

Svartelister

Og nå innfører i følge nyhetsbyrået Reuters landet tvungen registrering for Internett-domener.

Annonse


Det betyr i praksis at myndighetene kan operere med såkalte hvitlister og svartelister, der de tydelig ser hvilke sider som de har godkjent og hvilke de ikke har godkjent.

Knekker næringskjeden

Angrepet mot porno skjer fra flere sider. Dels dreier det seg om å teknisk fjerne uønsket innhold eller å blokkere brukerne fra å se det. Men like mye dreier det seg om å knekke den digitale næringskjeden.

Kinesiske myndigheter følger pengestrømmen, og har satt mye inn på å gjøre det umulig å ta betalt for sex-relatert innhold. Tanken er at når ingen tjener penger på det, går lufta ut av ballongen.

Innlogging forbudt

Neste tiltak er å knekke den voksende pornoindustrien på mobile plattformer. I mars neste år rulles det ut et nytt regelverk som gjelder mobil spesielt, fulgt opp av tekniske tiltak som skal kontrollere og håndheve det.

Ett av tiltakene er å hindre at mobilsider setter opp innloggingsrutiner som gjør nettstedene lukkede, og dermed gjenstand for betaling.

Redd for debatt

Både Twitter, Facebook og YouTube er forbudt i Kina. Først og fremst på grunn av redselen for at noen skal nevne Tibet, det muslimske Ugur-folket eller den religiøse sekten Falun Gong.

Men også fordi det er vanskelig å luke ut all pornografi fra disse utenlands-kontrollerte nettstedene.

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse