Nett-avhengighet blant unge er et problem - spesielt i Asia. Men er det nett-avhengigheten som skaper problemer - eller er det problemene som skaper nett-avhengigheten?

Annonse


Nett-avhengige skader seg selv

Nett.avhengige tenåringer skader seg selv i mye større grad enn de som ikke er nett-avhengige, slår en ny australsk-kinesisk undersøkelse fast.

Ti prosent avhengige

Av de 1618 ungdommene mellom 13 og 18 år fra Kinas Guangdong-provins kunne ti prosent betegnes som nett-avhengige. En prosent var alvorlig angrepet.

De ti prosentene som blir betegnet som avhengige var 2,4 ganger mer tilbøyeleig til å vise selvskadende oppførsel enn gruppa som ikke var nett-avhengig. De hadde i følge undersøkelsen skdet seg selv fem ganger i løpet av et halvt år.

Blant skadene nevnes utrevne hårtuster, brannsår og klypemerker – alt ammen selvpåført.

Annonse


Psykiske problemer

De moderat til alvorlig nettavhengige lå fem ganger over ikke-avhengige når det gjaldt mer enn seks selvpåførte skader i løpet av et halvt år.

Forskerne bak undersøkelsen mener dermed å kunne fastslå at nett-avhengige sliter mer med psykiske problemer enn ikke-nettavhengige.

Høna eller egget?

Undersøkelsen sier derimot ikke at nett-avhengigheten er årsaken til de psykiske problemene. Det kan med andre rod like gjerne være de psykiske problemene som er årsaken til avhengighet.

Forskerne innrømmer at det kreves nærmere undersøkelser for å fastslå om testpersonene slet med psykiske problemer før de ble avhengig av nettsurfing og nettspill.

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse