Windows vil unngå konflikt md Opra og de andre nettleser aktørene ved å innføre et såkalt "Ballot screen" - uavhengig av Internet Explorer.

Annonse


Microsoft føyer seg etter Opera

Windows vil unngå konflikt md Opra og de andre nettleser aktørene ved å innføre et såkalt "Ballot screen" - uavhengig av Internet Explorer.
(Ill.: windows7.iyogi.net)
En aldri så liten norsk sier i EU: Opera ser ut til å få det som de vil når det gjelder nettleservalget i Windows 7.

Protest førte fram
Det norske nettleserselskapet Opera protesterte da det viste seg at Windows 7-brukerne må innom Microsofts nettleser Internet Explorer for å velge alternative nettlesere som Firefox, Chrome og Opera.

Nå blir det slutt på dette, i følge finansnettstedet Bloomberg.com.

Forlik med EU
Kilder som nettstedet sitter på mener å vite at et ferskt forlik med EU innebærer at Opera får det akkurat som de ønsker.

Annonse


I stedet for et valg i Internet Explorer kommer de ulike alternative opp i et nøytralt format.

Velgerpanel i stedet for IE
Microsoft velger å løse dette ved å la brukerne laste ned et såkalt «ballot screen» (velgerpanel), der du kan velge nettleser uten å åpne IE.

Forskjellen kan synes hårfin , men er likevel viktig for både Opera, Firefox og alle de andre som konkurrerer med Microsoft om nettleser-markedet.

Forventer endringer 15/12
– Vi har forventinger om at forliket vil inneholde endringer som Opera ønsker, og at disse vil bli innført rundt den 15. desember, sier Operas pressetalsmann Tor Oddland til Bloomberg.

Det var hans kollega Håkon Wium Lie som først gikk ut mot Microsoft og påpekte at valgpanelet ikke burde kjøre inne i IE.

Tilfeldig rekkefølge
Han ville også at de ulike nettleservalgene skulle ligge i tilfeldig rekkefølge, ikke alfabetisk.

Også dette kravet skal Microsoft nå ha gått med på.

Verken Microsoft, EU eller Google (som står bak Chrome, og dermed ønsker det samme som Operas) har så langt villet kommentere opplysningene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse