Pornobilder av langt grovere slag enn dette deles på fildelingsnettene - akkurat som vanlige filmer. Nå får «synderne» regningen.

Annonse


Pornopirater får sjokkregning

Pornobilder av langt grovere slag enn dette deles på fildelingsnettene - akkurat som vanlige filmer. Nå får «synderne» regningen.I USA har det vært flere tilfeller der fildelere har blitt tvunget til å betale store summer for å ha lastet ned piratkopiert materiale.

Pengekrav i posten

Nå har denne trenden kommet til Europa.

30 000 britiske bredbåndskunder får i disse dager brev med store pengekrav fra sine leverandører.

Må utlevere navn

25 000 av disse er kunder hos BT (British Telecom), den største bredbåndsleverandøren i Storbritannia. De øvrige 5000 er kunder hos mindre aktører.

Annonse
Brevene kommer i kjølvannet av en såkalt «Norwich Pharmacal order», en rettskjennelse som gir bredbåndsleverandørene plikt til å utlevere navn som skjuler seg bak IP-adresser som bevislig har lastet ned ulovlig materiale.

«Stjal» porno fra nettet

Denne gangen dreier det seg imidlertid ikke om musikk eller film, men om porno. Ikke barneporno eller andre ulovlige former, men «normale» sex-bilder og filmer som faller inn under det britisk lov tillater.

Bak masseutsendelsen av innkrevingbrev står det britiske advokatselskapet Davenport Lyons. I samarbeid med det tyske selskapet DigiProtect, som tar seg av den nett-tekniske biten, jobber de for pornobransjen både i Tyskland og Storbritannia.

Stor motstand

Ved hjelp av IP-adresser og navnelister fra bredbåndsleverandørene avslører de fildelere som skaffer seg gratis porno på ulovlig vis – akkurat som mange fildelere gjør med film, musikk, spill og programvare via The Pirate Bay eller andre torrent-systemer.

Både BT og store deler av den britiske bredbåndsbransjen har i det lengste motsatt seg en slik utvikling. BT har i klare ordelag sagt at det er politiets oppgave å etterforske ulovlig fildeling, og ikke deres.

Musikk-elskere neste?

Nå må altså BT og alle de andre likevel må opptre som pornobransjens forlengede arm, og kreve inn penger på vegne av sex-industrien.

Mange spør seg nå om turen neste gang kommer til film- og musikkpiratene. Lovgrunnlaget er det samme, men kjennelse kan foreløpig ikke gis på generelt grunnlag. Dermed må film- og platebransjen få en egen behandling i den langsomt malende, britiske rettskverna.

Uansett bør nok ikke britiske pornosurfere med liten betalingsvilje og stor apetitt på bilder og filmer langt ut over bikini-nivå føle seg for trygge i ukene fram mot jul.

Kilde:
Tiorrentfreak.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse