Osama Bin Ladens ånd svever over 200 engelskspåklige nettsteder, hevder suadiarabisk etterretning.

Annonse


– Al-Qaida har 200 nettsteder

Osama Bin Ladens ånd svever over 200 engelskspåklige nettsteder, hevder suadiarabisk etterretning.
(Ill.: Al-Qaida)
På rundt engelskspråklige 200 nettsteder sprer terrornettverket Al-Qaida sin propaganda. I tillegg kommer et nettsteder på arabisk, urdu og en rekke andre språk.

fra 30 til 200

Dette hevder Abdulmanam Almushawah, som leder en egen avdeling for terrorbekjempelse på nett, underlagt Saudi-Arabias regjering.

I følge Almushawah har antallet engelskpråklige nettsteder av denne typen steget fra rundt 30 for sju år siden til 200 i dag.

Nedgang i arabisk

Samtidig har oppsiktsvekkende nok antallet arabiskspråklige nettsteder gått kraftig ned – fra rundt 1000 for sju år siden til fattige 50 i dag.

Annonse
På flere av de engelskspråklige nettstedene finnes videobudskap fra Osama Bin Laden og hans nestkommanderende Ayman al-Zawahri.

Radikale prekener

I tillegg finnes det «skrytevideoer» fra selvmordskaksjoner og budskap av mer teologisk karakter. En gjenganger er gudstjenestene til den radikale mullaen Anwar al-Awlaki, som faktisk er amerikaner.

al-Awlaki den åndelige veilederen til psykiateren Nidal Malik Hasan, som nylig skjøt og drepte. drepte 13 soldater i militærleiren Fort Hood i Texas.

Ingen direkte tilknytning

Ingen av nettstedene som er nevnt i den saudiarabiske etterretningsrapporten har direkte, påviselig tilknytning til Al-Qaida eller underliggende organisasjoner.

Men de religiøse og politiske meningene som formidles er samsvarende, og både CIA og andre vestlige etterretningsorganisasjonen tar det for gitt at det finnes en klar forbindelse.

Kilde:
Yahoo News/AP

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse