YouTube fikser undertekstene selv.

Annonse


YouTube med automatisk tekst

YouTube fikser undertekstene selv.
(Ill.: YouTube)
Om du er hørselshemmet eller ikke skjønner språket i en YouTube-video, er det en fordel med undertekster.

Slutt på manuell skriving
Hittil har den som legger ut videoen måttet legge til slike tekster selv, på manuelt vis.

Dette er det nå slutt på.

Nok å trykke på knappen
YouTube har nemlig innført en automatisk tekstefunksjon, basert på moderselskapet Googles tekst-til-tale-teknologi (i dette tilfellet tale til tekst).

Annonse


Du trenger bare trykke på en knapp merket «Caption», så generer YouTube av seg selv tekst på grunnlag av det som blir sagt i videoen.

Ikke helt patent
YouTube medgir at systemet ikke er helt patent, og at oversettelsen fra tale til tekst av og til gir seg rare utslag.

Spesielt gjelder dette når teksten skal oversettes fra ett språk til et annet i samme slengen – via Google Translate.

Bedre enn ingenting
Men det er bedre enn ingenting, mener de.

Her er en video som forklarer hvordan systemet fungerer: