Den amerikanske Kongressen skal ta stilling til om de skal oppfordre eller pålegge nettleverandører å praktisere «three strikes»-regelen.

Annonse


Oppfordrer til «three strikes»

Den amerikanske Kongressen skal ta stilling til om de skal oppfordre eller pålegge nettleverandører å praktisere «three strikes»-regelen.
(Ill.: Foto: house.gov)
Den amerikanske filmbransjeorganisasjonen MPAA (Motion Picture Association of America) liker dårlig at folk bruker bredbåndet sitt til å laste ned ulovlig.

Blir kastet ut

Derfor vil de at den amerikanske Kongressen nå skal oppfordre bredbåndsleverandørene til å advare kunder som laster ned, etter den såkalte «three strikes»-reglen.

Denne regelen går ut på at du får advarsel når teleselskapet du er tilknyttet oppdager at din IP er spesielt aktiv mot torrentnett og bevislig har lastet opp eller ned opphavsbeskyttet materiale uten opphavsmannens godkjenning.

Etter tre advarsler blir du rett og slett kastet ut.

Annonse


Gjør det umulig å byttte

Målet til MPAA er at alle skal følge samme praksis, slik at det ikke er mulig for fildelere som blir fratatt nettforbindelsen sin å skifte til en leverandør uten «three strikes»-regime.

MPAA har levert et 35 siders notat til Kongressen med argumentasjon for å praktisere advarsler.

Vil trolig ha lov

Frankrike har tidligere forsøkt å innføre «three strikes» i lovs form, men har gang på gang blitt overkjørt av både parlamentarikere og jurister.

I USA er slike tiltak frivillige, men mye tyder på at MPAA i siste instans ønsker seg et pålegg.

Kilde:
Wired.com

Annonse


Annonse


Annonse