Iphone netcom

Annonse


NetCom kaster ut fildelere

De fleste vet at det er forbudt å laste opp og ned opphavsbeskyttet materiale uten opphavsmannens tillatelse.

Ligger lavt

Det er likevel grunn til å anta at en stor del av pengene bredbåndsselskapene tjener, kommer fra kunder som er særdeles aktive i så måte.

Derfor ligger vanligvis teleselskapene lavt når det gjelder opphavsrett, pirater og torrents og sånt.

Men ikke NetCom….

Annonse


Kan stenge fildelere ute

Mens de fleste norske teleselskap tar det for gitt at man ikke skal bruke deres tjenester til å bryte norsk lov, har NetCom funnet det nødvendig å ta med fildeling spesielt i sine vilkår for mobilt bredbånd.

I punkt 16, tredje ledd heter det:

NetCom har rett til å stenge tilgangen (eller redusere hastigheten) til Tjenesten for Kunden dersom det etter NetComs vurdering er sannsynlig at misbruk pågår f.eks. når Kunden krenker tredjemanns opphavsrettigheter eller andre rettigheter, f.eks. ved ulovlig fildeling eller bruk av webspidere.

Overrasket infosjef

Kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i NetCom blir lettere overrasket når ITavisen konfronterer ham med avtalen.

Hva er tanken bak denne klausulen? Og hvorfor har NetCom valgt å nevne dette spesielt?

Dette kan ikke Vederhus svare på, men lover i løpet av dagen å sjekke med de som faktisk skrev avtalen. ITavisen kommer tilbake med NetComs svar når det foreligger.

Ikke hos Telenor

Hos konkurrenten Telenor er det ingen fildelingsklausul å finne, ut over at man på generell basis forbeholder seg retten til å stenge abonnementet på mobilt bredbånd dersom det misligholdes eller misbrukes.

Telenor kan stenge kundens tilknytning til telenettet dersom kunden opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for teletjenester, heter det der i gården.

Men altså ingen ting om fildeling, torrents eller opphavsrett….

Het potet i EU

Adgangen for bredbåndsleverandører til å stenge ute kunder som laster opp eller ned ulovlig er sterkt begrenset i EU-lovgivingen. Likevel har Frankrike og Storbritannia på individuell basis har forsøkt å innføre en såkalt «three strikes»-regel, der teleselskapene blir pålagt å kaste ut kundene etter tre advarsler.

Det britiske storselskapet British TeleCom (som er markedsleder og kan sammenlignes med vårt Telenror) har rettet krass kritikk mot et nytt lovforslag som vil innføre et slikt system i Storbritannia.

I Frankrike ble et tilsvarende lovforslag stoppet av en forfatningsdomstol, men regjeringen forsøker fortsatt å få loven vedtatt.

Annonse