Slik kan du ikke gå kledd når du er virtuelt på jobb...

Annonse


Kleskode for avatarer

Slik kan du ikke gå kledd når du er virtuelt på jobb...
(Ill.: /scrawlfx.com)
Store selskaper må legge mer vekt på hvordan deres ansatte kler seg virtuelt.

Regler innen 2013

Det mener det store analysebyrået Gartner.

I følge en fersk analyse som byrået har foretatt vil 70 prosent av de største selskapene i verden ha innført kleskoder og andre regler for utseende og oppførsel i virtuelle verdener innen år 2013.

– Viktig for selskapet omdømme

Disse reglene innebærer både påkledning, språkbruk og generell oppførsel. Dessuten er det – stadig i følge Gartner – viktig hvor du er. Blir du «sett» på et tvilsomt «sted», kan det bety dårlig omdømme hos kunder og kolleger.

Annonse


– Når bruken av virtuelle omgivelser øker i forretningssammenheng, må store selskaper forstå hvordan de ansatte bruker avatarer på måter som kan få betydning for selskapet eller selskapets renommé, heter det i analysen.

– Opptrer som representant

Gartner mener at arbeidsgiverne må skjønne at deres ansatte opptrer som representanter for dem, også når de har fri. Det gjelder i den virkelige såvel som i den virtuelle verdenen på nettet.

Det har de siste årene vært en lang rekke saker hvor ansatte har opptrådt i sammenhenger på nettet som arbeidsgiveren har ansatt som uheldige. Spesielt sosiale nettverk som Facebook øker faren for å blamere seg på jobben, selv om ytringene skjer i en privat sammenheng.

Trenger kjøreregler

Det er vanskelig å ha et absolutt privatliv på nettet, enten det skjer fgjennom et sosialt nettverk, et oppkoblet spill eller en en til en-dialog på åpne nettverk.

Gartner mener at selskapene trenger kjøreregler som gjør det klart for medarbeiderne at de ikke kan opptre fritt på nettet.

Klare regler i Norge

Problemstillingen reiser trolig spørmål om hvor langt arbeidsgivers makt går når det gjelder ansattes digitale privatliv. Denne diskusjonen har bare så vidt begynt, mener Gartner.

I Norge er det klare regler som sier at arbeidsgiver ikke skal ha innsyn i eller ta hensyn til private opplysninger og foreteelser. Men det er liten tvil om at arbeidsgivere googler kandidater de vurderer å ansette, og at uheldige bilder og utsagn kan telle negativt i en ansettelsesprosess.

Kilde:
ITpro.co.uk