Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kleskode for avatarer

Det er ikke bare DU som må kle deg ordentlig!

Slik kan du ikke gå kledd når du er virtuelt på jobb...
(Ill.: /scrawlfx.com)
Store selskaper må legge mer vekt på hvordan deres ansatte kler seg virtuelt.

Regler innen 2013

Det mener det store analysebyrået Gartner.

I følge en fersk analyse som byrået har foretatt vil 70 prosent av de største selskapene i verden ha innført kleskoder og andre regler for utseende og oppførsel i virtuelle verdener innen år 2013.

– Viktig for selskapet omdømme

Disse reglene innebærer både påkledning, språkbruk og generell oppførsel. Dessuten er det – stadig i følge Gartner – viktig hvor du er. Blir du «sett» på et tvilsomt «sted», kan det bety dårlig omdømme hos kunder og kolleger.

– Når bruken av virtuelle omgivelser øker i forretningssammenheng, må store selskaper forstå hvordan de ansatte bruker avatarer på måter som kan få betydning for selskapet eller selskapets renommé, heter det i analysen.

– Opptrer som representant

Gartner mener at arbeidsgiverne må skjønne at deres ansatte opptrer som representanter for dem, også når de har fri. Det gjelder i den virkelige såvel som i den virtuelle verdenen på nettet.

Det har de siste årene vært en lang rekke saker hvor ansatte har opptrådt i sammenhenger på nettet som arbeidsgiveren har ansatt som uheldige. Spesielt sosiale nettverk som Facebook øker faren for å blamere seg på jobben, selv om ytringene skjer i en privat sammenheng.

Trenger kjøreregler

Det er vanskelig å ha et absolutt privatliv på nettet, enten det skjer fgjennom et sosialt nettverk, et oppkoblet spill eller en en til en-dialog på åpne nettverk.

Gartner mener at selskapene trenger kjøreregler som gjør det klart for medarbeiderne at de ikke kan opptre fritt på nettet.

Klare regler i Norge

Problemstillingen reiser trolig spørmål om hvor langt arbeidsgivers makt går når det gjelder ansattes digitale privatliv. Denne diskusjonen har bare så vidt begynt, mener Gartner.

I Norge er det klare regler som sier at arbeidsgiver ikke skal ha innsyn i eller ta hensyn til private opplysninger og foreteelser. Men det er liten tvil om at arbeidsgivere googler kandidater de vurderer å ansette, og at uheldige bilder og utsagn kan telle negativt i en ansettelsesprosess.

Kilde:
ITpro.co.uk

Stikkord: virtuelle verdener