Teamet som jobber med Barrelfish.

Annonse


Microsoft utvikler nytt OS

12236_large_Barrelfish_StructureMicrosoft utvikler i samarbeid med ETH Zurich et OS som skal dra mer nytte av flerkjerne-CPUer.

Vil ta ut all kraft

Det er komplisert å programmere for flere CPU-kjerner og det er enda vanskligere og skvise all kraft ut av dem. Det håper Microsoft å gjøre noe med.

Barrelfish er et OS som mer effektivt skal kunne bruke kraften dagens maskiner som ofte kommer med to kjerner eller mer. OSet bruker også åpen kildekode hentet fra Unix-OSet BSD (Berkeley Software Distribution). Det er nye takter fra Microsoft.

En ny måte å fordele maskinvarekraft

Barrelfish er bygget slik at en slags database i OSet skal sende informasjon mellom CPU-kjernene og dermed være langt mer effektiv enn dagens operativsystemer som deler minnet på en langt mindre effektiv måte og som dermed ikke henter alt potensialet flerkjerne-CPUer gir.

Annonse
Forhåpentligvis vil det Microsoft lærer av Barrelfish komme Windows-brukere til gode i fremtiden. Kanskje allerede i Windows 8 som allerede er under utvikling.

Kilde:
DailyTech

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse