eick_internet[1]

Annonse


– Vi vil få flere Internett

I framtida vil vi ikke bare ha ett Internett, men flere.

Entydige svar

Det var konklusjonen på et seminar som Federal Communications Commission (FCC) (det amerikanske svaret på det norske Post- og Teletilsynet) arrangerte sist helg.

Forskerne og nett-ekspertene diskuterte hvordan Internett vil se ut om 10 til 20 år.

Svarene var overraskende – og nokså entydige.

Annonse
Et nett for meg – et nett for deg

De fleste forskerne synes å være enige om at vi om en ti års tid vil ha flere Internett, ikke bare ett som i dag.

Man kan for eksempel tenke seg en todeling : Ett kommersielt nett der film-, spill, musikk- og programvarebransjen distribuerer sine varer mot betaling, og et «fritt» nett som fungerer omtrent som i dag.

Virtuelle nett

En slik oppdeling vil neppe løse piratproblematikken, men trolig skape ryddigere forhold og bedre tekniske vilkår for lovlige aktører.

Rent teknisk kan en slik oppdeling skje ved hjelp av virtualisering. Det vil si at man skaper «et nett inni nettet», akkurat som man for eksempel kjører Linux i et vindu på en Windows-maskin.

Bedre avgrensing

Slike løsninger vil være langt mer fleksible enn dagens «alt og ingenting»-nett. Man kan opprette nett til bestemte oppgaver, og legge dem ned igjen når oppgavene er utført. Eller man kan opprette nett i en tidsbegrenset periode.

Man kan også avgrense ressurser på en helt annen måte enn i dag. Med virtuelle nett kan man «reservere» båndbredde, for eksempel til lovlig filmnedlasting. Filmselskapene må selvsagt betale for dette, og dermed åpner det seg en helt ny forretningsmodell for bredbåndsleverandørene.

Dreper ikke nettnøytralitet

Slike løsninger behøver ikke å være i strid med den digitale allemannsretten, der alle har samme rettigheter når det gjelder tilgang til nett og båndbredde.

Både hensynet til såkalt nettnøytralitet og kommersielle aktørers behov for å legge ut «gulerøtter» til sine kunder kan bli ivaretatt. Nettnøytralitet er et prinsipp som både den norske og amerikanske regjeringen går inn for.

Tekniske vansker

Virtualisering og parallelle nett vil likevel ikke være uproblematisk rent teknisk.

– Det er både tekniske og pengemessige utfordringer her, sier MIT-professoren David C. Clark, som deltok i panelet.

– Det eneste mulige

Men i likhet med sine kolleger ved andre amerikanske forskningsinstitusjoner tror han at slike nett vil presse seg fram.

En av dem, Dr. Taieb Znati ved National Science Foundation, går til og med så langt som til å si at dette er den eneste mulige veien å gå dersom nettet skal fortsette å tjene alle de ulike interessene der ute.

Kilde:
BetaNews.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse