Politikerne i det britiske parlamentet mener regjeringen har betalt 10 ganger mer enn de skulle for IT-utstyr og tjenester.

Annonse


– Uskyldige kan rammes av fildelingslov

I Frankrike ble den såkalte «Three Strikes»-loven til slutt stoppet.

Mye bråk

Nå vil britiske myndigheter følge i den franske regjeringens fotspor, og innføre en lov som pålegger nettleverandørene å kaste ut fildelere etter tre advarsler.

Det får de neppe gjøre i fred. En lang rekke musikere, IT-eksperter og mediekommentarer har ytret seg svært kritisk til forslaget.

Minster-brev til The Times

Det hele har toppet seg etter at den britiske handelsministeren Lord Mandelson skrev et innlegg i den tradisjonsrike avisa The Times der han tok kraftig til orde for å innføre systemet med tre advarsler.

Annonse


Ministeren innrømmer at spesielt platebransjen har gjort feil, og at tiden da man kunne flå forbrukerne med 200 kroner for en CD definitivt er over. Han kjøper argumentet om at platebransjen må komme med gode, lovlige alternativer, og nevner iTunes og Spotify som gode eksempler på dette.

Mandelson påpeker at opphavsmennene har krav på beskyttelse mot ulovlig fildeling. Derfor mener han at et system med advarsel og straff er verd å prøve ut.

– Kan brukes til angiveri

Statsråden får nå svar på tiltale av forbrukerorganisasjonen Which?, som er ledende på produkttester i Storbritannia. Brevet er også undertegnet av representanter for de store teleselskapene BT, Orange og talktalk, i tillegg til flere interesseorganisasjoner som kjemper for personvern og forbrukerrettigheter.

I følge brevet er det reell fare for at uskyldige kan bli rammet om loven innføres. Det er enkelt å «kidnappe» både trådløse IP-adresser, og det er ikke lagt opp til noe ankeorgan som kan gå inn og sjekke bevisene nøyere.

Which! og deres medspillere frykter et system av angiveri, der folk som har interesse av å skade noen kan misbruke loven i ren hevnlyst.

EU en effektiv brems

Det hører med til historien at EUs nye telekommunikasjonslov inneholder et tillegg som garanterer EU-borgere retten til nett, uansett hva de måtte ha gjort.

Det var denne «nett er en menneskerett»-klausulen som stoppet den franske regjeringens forsøk på å innføre samme type lov som deres britiske kolleger nå forsøker seg på.