ID-kort med innlagt rulleblad kan snart bli en realitet i Storbritannia.

Annonse


Vil legge rullebladet på ID-kort

ID-kort med innlagt rulleblad kan snart bli en realitet i Storbritannia.
(Ill.: signsofchristreturn.com)
Storbritannia regnes som verdens mest overvåkede land, og har gitt politi og etterretning både lokalt og sentral vide fullmakter til å følge med på hva borgerne foretar seg – både digitalt og på annet vis.

Vekker harme

Nå kommer et nytt forslag som vekker harme hos personvernforkjempere.

Myndighetene planlegge nemlig å legge inn eventuelle dommer på chip-en på det nasjonale ID-kortet.

Du kan miste jobben

Har du gjort noe galt, vil det med andre ord følge deg over alt hvor du går. Blir du bedt om å legitimere deg, kan den som ber om legitimasjon enkelt finne ut om det finnes kriminelle forhold i din fortid.

Annonse
Dette gjelder vel å merke bare folk som jobber med barn og såkalte sårbare personer i omsorgssektoren.

Gjelder 11 millioner

Hensikten er å så tidlig som mulig avdekke om for eksempel en lærer eller barnehageansatt har forgrepet seg på barn, eller om en person som skal jobbe på for eksempel et sykehus har en overgrepshistorikk.

Myndighetene antar at det er rundt 11 millioner mennesker som faller inn under denne kategorien. Dewt vil si at de enten jobber, eller ønsker å jobbe i omsorgssektoren.

Uskyldige kan bli mistenkeliggjort

– Om CRB (Criminal Records Bureau – det britiske kriminalregisteret) får det som de vil, kan millioner av mennesker risikere å bli direkte koblet opp mot et detaljert politiregister med vurderinger som skal avgjøre om de er skikket til ulike jobber, sier Guy Herbert i personvernorganisasjonen NO2ID til Computer Weekly.

Både Herbert og andre som er skeptiske til systemet påpeker at feilkildene er mange, og at en liten feil med et trylleslag kan gjøre en uskyldig person til en farlig forbryter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse