Advarslene til franske fildelere har økt voldsomt fra i fjor til i år. Men økningen skjer i første gangs advarsler. Antallet strengere advarsler går ned, og hittil har ingen mistet nettet.

Annonse


Vil ha «Three Strikes» for programvare

Programvareprodusentenes interesseorganisasjonen BSA (Business Software Alliance) ønsker samme løsning som film- og musikkbransjen når det gjelder avstraffelse av fildelere.

Forsøkte i Frankrike

Det såkalte «Threee Strikes»-prinsippet går ut på at nettleverandøren blir pålagt å kaste ut kunder som fortsetter å laste opp eller ned ulovlig materiale etter tre advarsler.

Både musikk- og filmindustrien går inn for at man innfører slike regler. Men det eneste landet som så langt har vært i nærheten av å innføre prinsippet i lovs form, er Frankrike.

Neppe aktuelt i Norge

Den såkalte three strikes-loven ble først vedtatt, dretter opphevet, så vedtatt igjen – og til slutt forkastet.

Annonse
Det er neppe aktuelt å innføre noen slik lovgivning i Norge, selv om film- og musikkbransjens advokat Espen Tøndel har tatt til orde for det.

Risikerer kundeflukt

Den norske avdelingen av BSA har mest av alt konsentrert seg om å avsløre bedrifter som bruker piratkopiert programvare, og har sagt at de legge mindre vekt på å ta private som gjør det samme.

I USA har flere nettleverandører innført three strikes-prinsippet på privat basis, men har seinere gått vekk fra det. Dette fordi kundene flykter til konkurrenter som ikke har samme regelverk.

Kilde:
arstechnica.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse