Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Advarslene til franske fildelere har økt voldsomt fra i fjor til i år. Men økningen skjer i første gangs advarsler. Antallet strengere advarsler går ned, og hittil har ingen mistet nettet. (Ill.: textually.org)

Vil ha «Three Strikes» for programvare

BSA følger etter platebransjen.

Programvareprodusentenes interesseorganisasjonen BSA (Business Software Alliance) ønsker samme løsning som film- og musikkbransjen når det gjelder avstraffelse av fildelere.

Forsøkte i Frankrike

Det såkalte «Threee Strikes»-prinsippet går ut på at nettleverandøren blir pålagt å kaste ut kunder som fortsetter å laste opp eller ned ulovlig materiale etter tre advarsler.

Både musikk- og filmindustrien går inn for at man innfører slike regler. Men det eneste landet som så langt har vært i nærheten av å innføre prinsippet i lovs form, er Frankrike.

Neppe aktuelt i Norge

Den såkalte three strikes-loven ble først vedtatt, dretter opphevet, så vedtatt igjen – og til slutt forkastet.

Det er neppe aktuelt å innføre noen slik lovgivning i Norge, selv om film- og musikkbransjens advokat Espen Tøndel har tatt til orde for det.

Risikerer kundeflukt

Den norske avdelingen av BSA har mest av alt konsentrert seg om å avsløre bedrifter som bruker piratkopiert programvare, og har sagt at de legge mindre vekt på å ta private som gjør det samme.

I USA har flere nettleverandører innført three strikes-prinsippet på privat basis, men har seinere gått vekk fra det. Dette fordi kundene flykter til konkurrenter som ikke har samme regelverk.

Kilde:
arstechnica.com.