Fengsel eller store bøter vanker for pirater som blir tatt for nedlasting av musikk. Portugal går andre veien, og har gjort det lovlig å piratkopiere film til eget forbruk - altså ikke-kommersielt.

Annonse


Britiske fildelere kan miste nettet

Fengsel eller store bøter vanker for pirater som blir tatt for nedlasting av musikk. Portugal går andre veien, og har gjort det lovlig å piratkopiere film til eget forbruk - altså ikke-kommersielt.
(Ill.: iStockphoto)
Britiske myndigheter vil skjerpe inn den eksisterende nettloven ved hjelp av Digital Britain rapporten fra juni i år. Det er OfCom (Office of Communications) som skal utarbeide en oppdatert versjon av rapporten.

Jobber videre med rapport

Landet har jobbet mer med Digital Britain-rapporten som blant annet tar for seg ulovlig deling av piratmateriale på nett. Egentlig hadde OfCom som står bak rapporten frem til 2012 til å bli ferdig

Nå blir det fortgang ettersom flere mener piratkopieringen ikke kan fortsette da det skader en allerede skadeskutt musikk og film bransje mer enn den tåler.

Vil kutte nettet til hardcore pirates

Mest sannsylig vil forslagene til ny lov gjøre det lov å kutte nettet til «hardcore copyright pirates».

Annonse
Det er ISPene som kommer til å få jobben med å kutte nettet til de såkalte hardbarkede piratene, noe de ikke er særlig fornøyde med. Argumentasjonen til de britiske ISPene er lik den vi har hørt fra Telenor her i Norge.

– Det er ikke vår jobb

The Internet Service Providers’ Association (ISPA) har allerede sagt klart ifra hva de mener:

«ISPA og forbrukergrupper synes at det å koble fra brukere er en uforholdsmessig reaksjon. Dette er et syn som også deles av det Europeiske Parlamentet».

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse