Fildeling er ikke helt samme «forbrytelse» i Tyskland som i USA.

Annonse


Finsk fildeler slapp billig

En finsk fildeler er dømt til å betale 3000 euro (om lag 26 000 norske kroner) for å ha delt 164 album og lastet ned 1850 låter.

Langt fra USA-nivå

Dommen er svært mild i forhold til tilsvarende dommer i USA, der de tiltalte har endt opp med å måtte betale millionbeløp.

Den finske fildeleren ble dømt allerede i fjor, men anket dommen. Nå er anken behandlet, og appelldomstolen i Helsinki endte opp med samme erstatningsbeløp som i forrige runde.

Kan gi pekepinn om Norge

Dommen kan sette presedens for lignende saker i Norden, og dermed også Norge.

Annonse
Dommen øker trolig sannsynligheten for at norske domstoler vil legge seg på et moderat bøtenivå når det gjelder privatpersoner som har delt musikk til eget bruk.

Kilde:
arstechnica.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse