Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Fildeling er ikke helt samme «forbrytelse» i Tyskland som i USA. (Ill.: Per Ervland)

Finsk fildeler slapp billig

Kan dette bli det norske bøtenivået?

En finsk fildeler er dømt til å betale 3000 euro (om lag 26 000 norske kroner) for å ha delt 164 album og lastet ned 1850 låter.

Langt fra USA-nivå

Dommen er svært mild i forhold til tilsvarende dommer i USA, der de tiltalte har endt opp med å måtte betale millionbeløp.

Den finske fildeleren ble dømt allerede i fjor, men anket dommen. Nå er anken behandlet, og appelldomstolen i Helsinki endte opp med samme erstatningsbeløp som i forrige runde.

Kan gi pekepinn om Norge

Dommen kan sette presedens for lignende saker i Norden, og dermed også Norge.

Dommen øker trolig sannsynligheten for at norske domstoler vil legge seg på et moderat bøtenivå når det gjelder privatpersoner som har delt musikk til eget bruk.

Kilde:
arstechnica.com

Stikkord: fildeling, musikk