Fra venstre: Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm-Warg og Peter Sunde. Svartholm-Warg var ikke tilstede under ankesaken og får derfor ingen dom i dag. Han må møte i retten senere.

Annonse


– Dommeren var ikke inhabil

I kjølvannet av Pirate bay-dommen ble det påstått at dommeren Thomas Norström hadde vært inhabil i saken.

Aktiv i organisasjoner

Dette på grunn medlemskap i flere organisasjoner som kjemper for å beskytte opphavsretten og nære personlige relasjoner til nøkkelpersoner i kampen mot fildeling og piratvirksomhet.

Nå har tingretten i Stockholm kommet fram til at dette ikke kan tillegges vekt.

– Bare faglig oppdatering

Medlemsskap og forbindelser er i følge tingretten bare en måte å holde seg faglig oppdatert på. Samtidig avviser lagmannen Lena Berke at Nordström skulle ha blitt håndplukket til jobben.

Annonse


– Dette tilbakeviser vi med styrke. Det har gått for seg i samsvar med den arbeidsordning som tingretten har, sier Berke til Svenske Dagbladet.

Det er Hovrätten som i siste instans skal avgjøre hvor vidt Nordström er habil eller ikke. Dermed er utfallet ennå ikke gitt.

Oppdatert 10/6-2009 kl. 16.20