twitter

– «Ingen» bruker Twitter

twitter
(Ill.: Twitter)
Man skulle trodd at hele verden var på Twitter i disse dager, inkludert folk som befinner seg utenfor jordas atmosfære.

Men neida.

Mange sjekker, få bruker
Til tross for påstått eksplosiv vekst (Twitter skal ha over 10 millioner brukere, og vokser visstnok raskere enn noen andre sosiale nettverk) er det et fåtall av disse som faktisk benytter seg av tjenesten.

Kun 10% av brukerne genererer mer enn 90% av innholdet, i følge forskning utført av det anerkjente universitetet i Harvard.

De aller fleste av medlemmene i Twitter bruker tjenesten en gang, og logger seg aldri på igjen. Mer enn halvparten av alle medlemmene oppdaterer sin side sjeldnere enn en gang hver 74. dag.

Enveis kommunikasjon
Bill Heil, som står bak undersøkelsen, forteller at Twitter ikke er et nettverk der samtaler føres mellom medlemmene og kontakter opprettes, men der få snakker til mange. I følge Heil er hans studier, og data samlet av researchselskapet Nielsen, bevis på at veldig få faktisk twitrer, og veldig få egentlig lytter til twitring. Nielsen bekrefter nemlig mange av de samme funnene: At mange prøver Twitter, men veldig få vender tilbake.

Det til tross for at noen enkeltbrukere har enorme fanskarer, der Ashton Kutcher fremdeles leder med sine to millioner følgere.

Det store bildet tatt i betraktning er det altså ingen som bryr seg. Spørsmålet er hvorvidt Twitter tar noen grep for å løse problemet.

Kilde:
BBC