Annonse


Dommen forandrer ingen ting

Den laveste svenske rettsinstansen har talt: Alle de fire tiltalte i Pirate Bay-saken ble dømt til ett års fengsel, og må til sammen ut med 30 millioner kroner i erstatning til rettighetshavere som føler seg tråkket på av den ulovlige fildelingen som The Pirate Bay i følge retten har medvirket til.

Høy profil skadet dem

Det er nemlig her dommens kjerne ligger. Retten har lagt til grunn at The Pirate Bay har enkle søkefunksjoner og gjør det lett for brukerne å få tak i de ulovlige torrentfilene.
At piratgjengen også har holdt en svært høy profil i mediene, og på ingen måte lagt skjul på hva som er hensikten med portalen deres, har sikkert også bidratt til å skjerpe omstendighetene i dommerens øyne.

Dommen kom likevel som en overraskelse for mange av oss som har fulgt saken. Da forsvaret trakk det såkalt ”King Kong-kortet”, lo alle. En fildeler kunne kalle seg det samme som den storvokste Hollywood-gorillaen, og da kunne man jo bare lete etter ham i jungelen. het det.

Medvirkning er forbrytelse

Argumentasjonen fra forsvarets side har hele tiden gått på at det er de andre som utfører lovbruddene, ikke The Pirate Bay-folkene. Noe som dommeren jo også nikker anerkjennende til. Så frafalt da også aktoratet allerede tidlig i saken den delen av tiltalen som gikk på at de tiltalte selv drev med distribusjon av piratkopiert materiale. Det gjorde de nok klokt i, for det skal utvilsomt en del fantasi til å forestille seg at formidling og tilrettelegging er det samme som aktiv piratvirksomhet.

Annonse


Men det er nå en gang slik at medvirkning til en forbrytelse – den være seg stor eller liten – er like straffbart som å utføre selve handlingen. Spørsmålet er om søkemotor og tracker i seg selv medvirker til ulovlig fildeling. Man kan jo finne lovlig materiale på Pirate Bay også – for eksempel programmene NRK legger ut.

Politisk bevegelse

Men intensjonen til The Pirate Bay har aldri vært å oppfordre til lovlydighet. Snarere er de en slags politisk bevegelse som først og fremst er til for å illustrere hvor stor avstand det er mellom den teknologiske utviklingen og brukere av den på den ene siden, og jussen og politikken på den andre siden.

The Pirate Bay er ikke identisk med Piratpartiet, men de har likevel en slags anarkistisk, politisk agenda i opphavsrettsspørsmål. Slike synspunkter er selvsagt legitime, både i Sverige og i Norge. Det er jo godt innenfor ytringsfrihetsbegrepet å mene at lover bør endres.

Kan ikke håndheves

Den svenske Hovretten har overhodet ikke lagt vekt på ytringsfrihetsaspektet. De regner ikke Pirate Bay som en ytring, men et praktisk instrument – en velfungerende service for folk som er villige til å bryte svensk lov for å skaffe seg gratis, digitalt materiale.

Rent praktisk vil ikke dette ha noen nevneverdige konsekvenser for de som fortsatt driver med sånt – faktisk rundt halvparten av alle svensker i ”digital alder”. Nylig prøvde den franske regjeringen å pålegge bredbåndsleverandører å overvåke kundene sine, og kaste ut dem som drev med ulovlig fildeling. Lovforslaget ble forkastet, men kan komme til å gjøre comeback.

EU setter foten ned

Samtidig har EU sagt klart i fra at man verken kan sperre for The Pirate Bay, slik man har prøvd i Italia, overvåke privatpersoner slik franske politikere på høyresida ville.
Det kommer derfor til å bli vanskelig for svenske myndigheter og underholdnings/kulturbransjen å ta det logiske steget videre: Å forfølge fildelerne og hindre at de finner det de er ute etter.

Peter Sunde har dermed trolig rett i det han har hevdet hele tiden: Noen praktiske konsekvenser får ikke denne dommen.

Ikke dårlig samvittighet

Spørsmålet er om fildelernes moral blir så mye bedre heller. For de færreste synes å ha dårlig samvittighet. Flere undersøkelser viser at fildeling ikke anses som lovbrudd av de som driver med det – mange har ikke en gang fått med seg at det er forbudt.

Og så lenge det er enklere å laste ned gratis og ulovlig enn å kjøpe lovlig, vil en svensk dom ikke bety noe som helst. Dette mens de tiltalte håper på å bli sett på som helter:
Som i alle gode filmer taper heltene i begynnelsen, men får en episk seier til slutt. Det er den eneste leksa Hollywood her lært oss. heter det på The Pirate Bay, som er i sving på nettet også etter at dommen falt.

Annonse