Amerikanske fildelere går ubehagelige tider i møte.

Annonse


– 100 000 for én film

Marianne Levin er professor i sivilrett og tror fildelere kan få bøter på 100 000 svenske kroner om de blir dømt.

Dyre rettsaker

Skal vi tro Levin er ikke 100 000 for all piratmateriale piraten har lastet ned de siste fem eller 10-årene, men kun for en eneste film.

Levin påpeker at sivile rettsaker, altså rettsaker der selskap reiser sak mot en privatperson, ofte kommer opp i kostnader på 50 000 til 100 000 svenske kroner.

Minst 100 000

Taper fildeleren rettsaken blir personen nødt til ikke bare å betale plate eller filmstudioet for tapte inntekter, men utgiftene til rettsaken som ofte kommer på godt over 50 000 kroner.

Det er den nye svenske IPRED-loven som gjør det lettere for musikk og film-selskapene til å starte rettsaker mot fildelere, men saken må fortsatt klareres av en dommer.

Vanskelig å bevise?

I tillegg til klarering av en dommer kreves det svært sterke bevis mot den tiltalte. IP-adresser er det viktigste bevisematerialet man har, men det kan ofte være vanskelig å knytte en IP-adresse til en person da IP-adresser ofte deles i husstanden eller på jobben.

Kilde:
Metro.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse