Detaljerte gatebilder - som her fra New York - bør gjøres mindre tydelige, hevder California-politiker.

Annonse


Vil ha dårligere Google-kart

Republikaneren Joel Anderson er som så mange andre politikere redd for at terrorister skal kunne bruke Google i planleggingen av attentater.

Konflikt med felles lov

Anderson sitter i delstatsforsamlingen i California for San Diego. Nå vil han at Google skal gjøre «myke mål» som skoler, kirker og offentlige bygninger mindre tydelige på de detaljerte kartene sine.

Dersom Anderson når fram, vil en eventuell californisk lov komme i konflikt med føderal, amerikansk lov.

Allerede i gang

Denne loven sier nemlig at man har rett til å publisere bilder tatt på offentlig sted. Dette inkluderer også bygninger i privat eller offentlig eie.

Annonse


Likevel har faktisk både Microsoft og Google frivillig gått med på å «blurre» ut enkelte bygninger på kartene sine. Det inkluderer blant annet Det Hivte Hus, samt krisesentre for voldtatte og mishandlede kvinner.

Kilde:
New York Times

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse