skype

Annonse


EU slår ned på Skype

I frykt for at kriminelle bruker Skype for å kommunisere, skal EU slå ned på Skype slik at politiet kan avlytte samtaler.

Ikke lov å avlytte IP-telefoni
Skype blir idag omtalt av politi i både Europa og USA som et stort, teknisk hull de har oversett. Loven idag tillater avlytting av både mobil- og landlinjetelefoner på begge sider av atlanteren, men internett-telefoni via tjenester som Skype har fortsatt ikke blitt omfattet i lovverket.

Skype på sin side forsvarer seg med at de har prøvd å hjelpe politiet så langt teknologien har tillatt det. I tillegg har de rapport all relevant, teknisk informasjon til Eurojust – et etat den Europeiske Unionen har satt igang for å få bukt på problemet.

Vanskelig å bli enige
Eurojust skal nå samle representanter fra de 27 EU-landene, hvor de skal finne en felles løsning. Den største hindringen skal være å få samtlige land til å enes om én, felles lov, ettersom det er mange ulike syn på hvordan informasjon over nett bør beskyttes.

Annonse


I Italia skal politiet angivelig slite ekstra hardt med problemet, hvor organiserte kriminelle kun bruker Skype og andre VOIP-tjenester for å kommunisere. USA og deres sikkerhetstjeneste NSA sliter også ifølge ukjente kilder, og rykter vil ha det til at de tilbyr hackere store summer for å knekke Skypes krypteringsteknologi.

Første møte starter snart
Det første møtet for de 27 EU-representantene vil skje en gang i løpet av de neste ukene. Mer presis tid og sted er selvfølgelig hemmelig.

– Å bringe internett-telefoni ned på samme nivå som mobil- og landlinjetelefoni kan være prisen vi må betale for å føle oss sikre, sier en talsmann for Eurojust.

Kilde:
Good Gear