TV2 påpeker at de ikke har solgt eller tatt seg betalt for nett-fotballene mot ISPene.

Annonse


TV2 svarer på nettkritikk

Ifølge TV2 er det teknologiske hindringer som er årsaken til at Tyskland – Norge ble distribuert på en litt annerledes måte.

– Ingen auksjon

«Det er faktafeil å påstå at TV 2 har drevet ”auksjon” av tribuneplasser mot Internett-tilbyderne. Grunnlaget for begrensningen er rett og slett teknologiske barrierer med den bakgrunn at Internett er et delt medium hvor brukerne deler på aksesshastighetene».

«På bakgrunn av dette var vi tvunget til å besørge for at sluttbrukere hos den enkelte tilbyder som har kjøpt tilgang til kampene våre, faktisk får sett sin kamp», skriver Tor-Einar Eriksen til ITavisen og legger til «Internett-tilbyderne forskjellige i design av nettverk og hvor mye belasting den enkelte kan står for».

– Tok oss ikke betalt

Ifølge Eriksen har ikke kanalen tatt betalt eller solgt rettigheter mot noen ISPer:

«Saken handler rett og slett ikke om nettnøytralitet da TV2 hverken har tatt seg betalt eller solgt rettigheter mot noen Internett tilbydere.
– Det er meningsløst å beskylde TV 2 for å være i konflikt med nettnøytralitetsprinsipper all den tid TV 2 ikke driver eller tilbyr Internett eller Internett aksesser. TV 2 er kun en tjenestetilbyder på Internett og har all mulig interesse å nå flest mulige sluttbrukere på nett».

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse