I brevet ITavisen har fått tak i ber styret i Film&Kino kinoene om å være på jakt mot norske filmpirater.

Annonse


Se brevet som advarer mot norske filmpirater

I et dokumentet ITavisen.no har fått tak i, varsler kinoene strengere sikkerhetstiltak etter at en cam-versjon av Max Manus dukket opp på norske fildelingsnettverk i jula.

Varsler kamp mot piratene

Brevet som er datert 21.1.09 kommer fra ledelsen i Film&Kino i Oslo og ber Norske kinoer være på vakt mot filmpirater.

Det er et økende problem i norske kinosaler at piratene tar med seg digitalkamera, tar opp filmen og legger den på norske fildelingsnettverk. Først ofte på lukkede nettverk, men senere også de offentlige som blant annet The Pirate Bay.

Taper store summer ifølge rapport

Brevet henviser også til Econ-rapporten «Nedlasting av Film». Denne rapporten anslår at bransjen taper 105 til 210 millioner kroner (ikke medregnet mva.) grunnet nedlasting av film.

Annonse


Piratopptaket av Max Manus skal ifølge det interne notatet til Film&Kino være tatt opp uten folk i salen. Dette tyder på at det er noen i kinobransjen som står bak.

Verifiserer brev

Administrasjonssjef Roar Svartberg i Film&Kino kan til ITavisen.no verifisere at brevet er ekte og at de skjerper sikkerhetsrutinene. Blant annet sikkerhetsrutinene og hvem som har tilgang til filmrullene på kinoene.

Dette er brevet ledelsen i Film&Kino sender til Norske kinoer.
(Ill.: ITavisen)