Svenske fildelere kan gå hardere tider i møte.

Annonse


Lettere å jage fildelere

Bådet politiet og underholdningsbransjen i Sverige har lenge vært fortvilte over at de bare kan etterforske forbrytelser med en strafferamme over bøtenivå.

Slutt på anonymitet

Nå kan dette endre seg. Når den såkalte Polismetodutredningen legges fram for den svenske justisministeren i morgen, kan det åpnes for at nettleverandører må oppgi hvem av kundene deres som gjør hva på nettet.

Både i Norge og Sverige er det nå slik at nettleverandørene bare er pliktige til å oppgi hvem som skjuler seg bak en IP-adresse når det dreier seg om alvorlige forhold. I Norge som i Sverige betyr dette en strafferamme over to års fengsel.

Dette har ført til at både plate- film- og spillbransjen har vært effektivt forhindret fra å kjøre saker mot fildelere. Brudd på opphavsretten på individnivå straffes sjelden eller aldri med fengsel.

Den såkalte Ipred-loven i Sverige åpner allerede for priate aktører som vil etterforkse brudd på sin opphavsrett. I Norge er denne muligheten svært begrenset. Den norske film- og platebransjen må gå veien om politianmeldelse for å få etterforsket det de mener er tyveri av åndsverk.

Dersom lovendringen skulle bli vedtatt har svensk politi og svensk næringsliv anledning til å skaffe seg elektroniske bevis på hvem som laster opp og ned ulovlig kopierte varer.

Kritikken har vært massiv både mot Ipred-loven og mot arbeidet i komiteen bak forslaget til nye rammer for politiarbeid.

Kilde:
Svenska Dagbladet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse