Google vil stå først i fartskøen

google

Google har vært i kontakt med noen av USAs største bredbåndsoperatører og foreslått at deres egen datatrafikk skal flyte raskere enn andres.

Dette strider tvert imot deres tidligere uttalelser om viktigheten av et nøytralt nett.

Vanskelig å utfordre
Om Google skulle få prioritiering på deres egen trafikk kan det ha store ringvirkninger. Hvis Youtube og Google skulle fått større båndbredde en konkurrentene vil det sansynligvis føre til en enda større markedsledelse, og ingen ville engang vært i nærheten av å ta fra dem makten.

Annonse

Tidligere var Google store forkjempere for å holde nettet nøytralt, og at all data skulle behandles likt og bli likt prioritert. Denne meningen forandres imidlertid dramatisk da Google vil kjøpe seg til større trafikk.

Ingen har sagt ja
Hittil har nettleverandørene vegret seg for å prioritere noen parter, da de amerikanske telemyndighetene har retningslinjer angående nettverksnøytralitet som aktørene forventes å følge.

Microsoft og Yahoo har nylig slått seg sammen med en rekke andre selskaper for å beholde internettens nøytralitet, men vi får se hvor lenge det holder. Spørsmålet blir bare mer og mer aktuelt, ettersom trafikken øker.

Kilde:
Idg

Annonse
Annonse