Politiet i de enkelte land kan ikke gjøre så mye med nettkriminalitet over landegrensene. Derfor trenger vi et «Internetpol», mener F-Secure.

Annonse


Vil ha «Internetpol»

Fra før av har vi Europol og Interpol til å ta seg av kriminalitet over landegrensene.

– Ingen grenser

Disse organene skal også etterforske nettkriminalitet, men det mener sikkerhetsselskapet F-Secure ikke er nok.

De ønsker seg et sær-politi for nettet som kan etterforske saker som foregår på tvers av landene serverne måtte befinne seg i.

-Internett har ingen grenser, og online-forbrytelser er så godt som alltid internasjonale, sier F-Secures sjef Mikka Hypponen.

Annonse


Ulike lover

Han mener at sikkerhetsselskaper som hans eget har en håpløs oppgave med å begrense kriminaliteten. Han tror et internasjonalt politiorgan lettere ville kunne ta fatt i problemene.

Samtidig innser han at et slikt organ ville stå overfor store utfordringer. Ikke minst fordi lovgivningen spriker svært mye fra land til land.