Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Utestenging et alvorlig inngrep

Forbrukerrådet ønsker fildelingsnemnd.

I flere land blir nå fildelere utestengt fra nettet av sin nettleverandør dersom det viser seg at de gjentatte ganger har lastet ned piratvare.

Støttes av Giske

Dette kan komme til å bli praksis også i Norge, dersom musikk- og filmbransjen får det som de vil. Også EU vil – i likhet med USA – gå inn for utestenging i grove tilfeller. I USA er «grove tilfeller» definert som fortsatt fildeling etter tre advarsler.

Også politikerne ser ut til å være åpne for utestenging som virkemiddel. Kulturminister Trond Giske uttrykte støtte til forslaget i Dagsrevyen 23. juli.

– Står ikke i forhold

Nå reagerer Forbrukerrådet på utestengingsmodellen. I en pressemelding som ble publisert i går heter det at en slik ordning vil gjøre nettleverandørene til trafikkpoliti og sette rettssystemet til side.

– Å stenge nettilgangen vil være et alvorlig inngrep som sjelden vil stå i forhold til det påståtte lovbruddet, sier fungerende underdirektør i Forbrukerrådet Hans Marius Graasvold.

– Et nødvendighetsgode

Graasvold sier at nettilgang i våre dager er et nødvendighetsgode, og at både offentlige myndigheter og andre aktører nærmest forutsetter at du er på nett.

Å stenge noen ute på grunn av en begrunnet eller kanskje til og med ubegrunnet mistanke om ulovlig fildeling er dermed en svært alvorlig sak.

Tatt opp med EU

Sammen med IKT-Norge har Forbrukerrådet innledet samtaler med politikerne om å opprette en uavhengig instans som kan gå inn og mekle i saker der det er tvil.

De to organisasjonene har også fremmet forslaget for EU-kommisjonen.

– Vi ser at også rettighetshavernes og plateorganisasjonenes representanter har oppfattet vårt forslag positivt i våre samtaler med dem, sier Graasvold

Stikkord: eu, fildeling, usa