Det er ingen mangel på programvare som opphever DVD-platenes kopisperre. Men er det lov? Det skal fisnk Høyesterett nå avgjøre.

Annonse


DVD-hacking til Høyesterett

Finland opplever nå et merkelig ekko av den norske saken mot Jon Johansen («DVD-Jon») i 2004.

Latterlig enkelt

Den gangen konkluderte Oslo Tingrett med at Johansen ikke hadde brutt den såkalte brevåpnerparagrafen i straffeloven, etter at påtalemyndighetene forgjeves hadde prøvd å reise sak på grunnlag av opphavsrettsbestemmelsene i åndsverkloven.

Nå skal finsk Høyestrett avgjøre om det virkelig er ulovlig å bryte DVD-platenes kopibeskyttelse CSS (Content Scrambling System), som er latterlig enkel å komme rundt selv for ikke-datakyndige.

Protest-stunt

Det hele startet med at et knippe finske ungdommer i 2005 meldte seg på en politistasjon i Helsinki. De fortalte at de med vitende og vilje hadde brutt DVD-platenes kopisikring for å kopiere dem til eget bruk, og at de til og med hadde opprettet en nettside som fortalte hvordan man gjorde det.

Annonse


Stuntet ble foretatt som en protest mot det såkalte Infosoc-direktivet fra EU, som også er implementert i Norge i nesten samme utgave som i Finland.

Vant – og tapte

Politiet tok ungdommene på ordet, og saken gikk til byretten i Helsinki. Der ble ungdommene frikjent, under henvisning til at CSS-sysemet ikke var effektivt (samme begrep opererer også norsk lov med).

Men så skjedde det. Påtalemyndighetene anket, og dommen ble omgjort i en høyere rettsinstans.

Stor interesse

Dette ville protesthackerne ikke finne seg i, så de anket sporenstreks til landets øverste rettsinstans.

Vanligvis er det svært vanskelig å få prøvd en sak for Høyesterett, i Finland som i Norge. Saken skal være av svært prinsipiell karakter, og danne presedens for senere saker av samme type.

Nå har altså CSS-saken kommet gjennom nåløyet, og saken vil trolig bli fulgt med stor interesse av alle som tar en sikkerhetskopi av DVD-platene sine i ny og ne. Og ikke minst av vår egen Jon Johansen…

Kilde:
Afterdawn.com

Annonse