Annonse


HP-spioner inngår forlik

HP ble for ca. to år siden rystet av en skandale, da det ble klart at de hadde overvåket ansatte og journalister for å finne kilden til interne lekkasjer.

Inngikk forlik

Etterforskerne spionerte på flere journalister fra News.com, ved å blant annet hente telefonutskrifter og spionere på familien til journalistene, i tillegg til journalistene selv.

Forliket ble inngått mellom Federal Trade Commission og to etterforskere i det private selskapet Action Research Group i Florida på onsdag.

Ikke en typisk amerikansk erstatningssum

Fra før av er vi vant til å høre om vanvittige forliks- og erstatningssummer i det amerikanske rettsvesenet. I dette tilfellet går erstatningssummene motsatt vei.

For å ha avlyttet telefoner, sendt trojanere som e-postvedlegg og spionert på familien til journalistene må to av etterforskerne ut med 3000 dollar, noe som tilsvarer drøyt 15000 norske kroner med dagens kurs. Etterforskerne slapp i tillegg unna uten å måtte innrømme skyld.

Kilde: News.com

Annonse


Annonse