NATO vil sikre medlemslandenes elektroniske infrastruktur mot angrep. Derfor bygger de nå et flunkende nytt forsvarssenter i Estland. (Bygget på bildet er ikke identisk med NATO-bunkeren).

Annonse


NATO bygger cyber-bunker

Den transatlantiske forsvarsalliansen gjør mer enn å gå i møter og kjempe mot Taliban i Afghanistan. Nå bygger de det som trolig blir verdens mest avanserte forsvarssenter mot data- og nettkriminalitet.

Skal stoppe angrep

Det nye senteret skal bygges i Estland, og i første omgang bemannes med eksperter fra Tyskland, Italia, Latvia, Litauen Slovakia og Spania.

Med det talende navnet The Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCE) vil senteret forsvare NATO-landene mot angrep på elektronisk infrastruktur.

Opplevde angrep

Det er neppe tilfeldig at senteret blir lagt til Estland. Landet opplevde for om lag et år siden et angrep som satte hele landets bank- og finanssystem ut av spill.

Bak angrepet sto en rusisk privatperson som ville protestere mot at et russisk krigsmonument hadde blitt flyttet.

– Tvingende nødvendig

– Det er tvingende nødvendig med et med et cyber-forsvarssenter. Det vil hjelpe NATO å slå tilbake og effektivt møte en trussel innen dette området, sier NATOs militære sjef (Supreme Allied Commander Transformation), general James Mattis.

Kilder:
NATO.int.
IT News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse