Om du er kanadier og har en slik, kan du få rabatt på iTunes. Forutsatt at batteriet ble dårlig etter kort tid.

Annonse


Forlik i iPod-sak

Kanadiere som kjøpte sin iPod før 24. juni 2004 får nå 44,75 dollar (om lag 226 norske kroner) i rabatt på iTunes.

Inspirert av USA

Rabatten er resultatet av et forlik i et massesøksmål som misfornøyde iPod-eiere reiste mot Apple. Kundene var inspirert av et tilsvarende søksmål i USA, der brukerne i 2005 klagde over dårlig batteritid og vant saken.

De kanadiske brukerne opplevde også en dramatisk reduksjon i batterilevetiden etter kort tids bruk. For å bli funnet verdige til rabatt på iTunes må imidlertid batteritiden ha sunket til mindre enn fem timer.

Problemet gjelder bare første og annen generasjonsspillere.

Kilde:
Yahoo News/AP

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse