Annonse


Svensk fildeler dømt

Den strengeste dommen for fildeling i Sverige så langt falt i dag i Linköping i Sverige.

Må ut med penger

Mannen ble først tiltalt for å ha spredt 30 filmer og drøyt 23 000 musikkfiler. Senere ble antallet musikkfiler satt ned til 3600.

Filene ble gjort tilgjengelig via fildelingssystemet Direct Connect.

Mannen må nå ut med 40 dagsbøter av 250 svenske kroner pr. dag. Hvilket til sammen utgjør om lag 8 455 kroner. I tillegg må han betale saksomkostninger på 44 670 svenske kroner (om lag 37 772 norske).

Annonse


Dom på vilkår

Dommen regnes som en viktig seier for platebransjeorganisasjonen IFPI, som reiste den. Ikke minst fordi det dreier seg om det som på juridisk svensk kalles «villkorlig dom» (betinget fengsel), noe som åpner for husundersøkelser hos flere fildelere.

Kilde:
IDG.se

Annonse