mobilnewyork

Annonse


Mobilnekt i New York

Mobiltelefonen har etter hvert blitt et uvurderlig verktøy for mange av oss.

Totalforbud

I den amerikanske byen New York ble det innført et totalforbud mot bruk av mobiltelefoner på arrangementer og tilstelninger som er tilgjengelige for allmenheten.

Offentlige skoler i New York har siden 2005 hatt et totalforbud mot alle kommunikasjonsverktøy – men ikke bare på bruk. Det er faktisk ikke lov å ha med seg mobiltelefon på skolen.

Foreldre reagerer

Protestene kom i massevis, men ikke bare fra ungene selv. Foreldre reagerte også på forbudet, som fratok dem muligheten til å kontakte barna i en nødsituasjon.

Flere foreldre sluttet seg til et opprop om å opprettholde forbudet mot bruk av mobiltelefoner i skoletiden, men tillate barna å ha de med seg.

Dommer sier nei

Angela Mazzarelli, en dommer iNew York Supreme Court, avslo nylig oppropet om å endre regelverket.

Hun mener at fordelene ved forbudet klart veier opp for det negative. Foreldrene planlegger å anke dommen.

Hele kjennelsen finner du her.

Kilde: ars technica

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse