spam

Annonse


Helt ny CAPTCHA

Alle som har en e-postadresse får spam, uønsket reklame for ymse produkter som for eksempel viagra, eller virusmail.

Skal hindre spam

For å hindre at tjenester på internett blir brukt av spammere, har mange innført CAPTCHA ved registrering. CAPTCHA er en forkortelse for «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart», og ber brukeren om å skrive inn en bokstavkombinasjon for å bekrefte at det er et menneske av kjøtt og blod.

Men spambotene blir stadig bedre, og greier å komme seg gjennom CAPTCHA-testen. I februar ble blant annet Gmail offer for spammerne.

Nesten umulig for mennesker

Dette har ført til at CAPTCHA-testene har blitt så vanskelige at de i noen tilfeller er umulige å løse, selv for mennesker. Dette bildet viser en CAPTCHA vi nylig kom over, som er nærmest uleselig:

dumbcaptcha
Den grå massen til høyre skal egentlig være bokstaver som man skal skrive i boksen til venstre. Forslag på hva det kan være mottas med takk i kommentarfeltet.

Redningen er her

Nå har en gruppe forskere utviklet en ny type CAPTCHA som de kaller for IMAGINATION. Metoden er todelt – først får man vist en rekke bilder hvor man må trykke midt inne i et av dem. Den andre delen går ut på å velge riktig beskrivelse til et bilde, hvor bildet for eksempel kan være av en hest. Se disse eksemplene:

captcha1
captcha2

Eksemplene er hentet fra alipr.com, hvor du kan lese mer om prosjektet. Her kan du også teste den nye CAPTCHA-metoden.

Kilde: ars technica

Annonse


Annonse