Annonse


Russere må ha WiFi-lisens

1. april er over for lengst, men likevel dukker det opp nyheter som virker for utrolige til å være sanne.

Tilbake til sovjet-tida
I følge den russiske avisen Fontankra.ru har et russisk departement fremmet et forslag om at alle russere må søke om tillatelse fra det russiske Media, kommunikasjons- og kulturdepartementet for å bruke WiFi-utstyr. Dette skal også gjelde for privatpersoner.

Vladimir Karpov, sjef for departementet, sier at alle produkter som benytter seg av radiofrekvensen til WiFi faller innenfor lisenskravet – dette betyr i praksis at man må få en lisens for å bruke laptoper, mobiltelefoner, PDAer og for å sette opp sitt eget hjemmenettverk.

Tungvint prosess
Søkeprosessen skal visstnok ta ti dager for PDAer og telefoner, og det er kun eieren som har lov til å bruke utstyret. Å sette opp sitt eget WiFi-nettverk vil tilsynelatende bli en litt mer tungvint prosess, der søkeren må legge ved en rekke dokumenter og teknologiske sertifikater.

Hvordan lisensplikten skal håndheves sier Karpov ingenting om.

Kilde: The other Russia

Annonse


Annonse