USA går samme vei som Norge - og innfører barnepornofilter.

Annonse


Google-verktøy mot barneporno

Google har allerede utbviklet et verktøy som kjenner igjen opphavsbeskyttet materiale på nettet. Systemet blir fortrinnsvis brukt til å rense YouTube for filmer, TV-epsioder og filemde spillsekvenser.

Gjenkjenner med matematikk

Om systemet er effektivt, kan saktens diskuteres. materiale av de typene som er nevnt ovenfor, florerer stadig på YouTube, og lite tyder på at tilfanget blir mindre. Dette på tross av 10.minuttersregelen og aktiv «spaning».

Nå vil Google bruke det samme verktøyet til å avsløre barneporno. Ved hjelp av en matematisk formel kan man gjenkjenne visse trekk som barneprografisk materiale har felles. Hvilke kriterier dette er, vil naturlig nok ikke Google ut med.

13 millioner bilder

Google har i mer enn ett år jobbet sammen med politiet og organisasjonen NCMED (National Center for Missing and Exploited Children) i USA som arbeider mot misbruk av barn.

Annonse


Nå skal til sammen 13 millioner pornografiske bilder kartlegges, med tanke på å luke ut det som er barneporno.

Kilde:
The Official Google Blog

Annonse