I Microsoft Office ligger den åpne standarden OOXML. Kritikerne mener den ikke er så åpen likevel.

Annonse


Full krig om Microsoft-standard

Kampen om dokumentsatandardene hardner til. Nå ber Steve Pepper, formannen i den norske ISO/IEC JTC 1/SC 34-komiteen, om at den norske stemmen forkastes.

Offentlig godkjent

Norge var nemlig gjennom organet Norsk Standard med på å godkjenne Microsofts OOXML(Office Open XML)-standard for dokumenter.

Fra før av er Adobes PDF og Åpen kode-miljøets ODF (Open Document Standard) godkjente som åpne strandarder. Det betyr i praksis at de kan brukes av offentlige instanser for å formidle informasjon til publikum og brukere.

– Får for mye makt

Det betyr svært mye for Microsoft at deres OOXML-standard blir godkjent. Denne er allerede en integrert del av Office 2007, og vil være det i enda større grad i framtidige versjoner av Microsofts kontorpakke.

Motstanderne av standarden mener Microsoft vil få styrket sin allerede betydelige makt med godkjenningen. Samtidig er de skeptisk til påstanden om at formatet er 100 prosent kompatibelt. Standarden er åpen, men skal være såpass vanskelig å implementere for utenforstående at den i praksis er lukket i Microsoft-verdenen , hevder kritikerne.

Se også: IT-bloggen

Kilde:
Digi.no

Annonse


Annonse